Koks | Metalimex

Energetické komodity

+420 602 286 549

Koks

Disponujeme vlastní výrobní jednotkou - OKK Koksovny, a.s., která vyrábí kompletní sortiment koksu pro slévárenství, hutní výrobu, speciální metalurgii a vytápění. Výroba probíhá ve čtyřech koksárenských bateriích, které mají 210 komor s výrobní kapacitou cca 850 tisíc tun/rok. Koks je vyráběn z kvalitního koksovatelného uhlí, které pochází z hornoslezské uhelné pánve, ale i z uhlí z jiných částí Evropy a světa. OKK Koksovny, a.s. je významným členem České koksárenské společnosti. Kromě nejrůznějších druhů koksu, vyráběných pro náročnou klientelu na domácím i zahraničním trhu, produkují koksovny nezanedbatelné množství koksárenského plynu, dehet, benzol, síran amonný a elementární síru.

  • Vysokopecní koks, slévárenský koks a otopový koks
  • Koksochemické výrobky - koksárenský plyn, dehet, benzol, síran amonný, síra ...
  • dodávky pro odběratele z průmyslu: hutního, chemického, stavebního, potravinářského
  • dodávky organizujeme v rámci celé Evropy i do zámoří
  • zajišťujeme profinancování dodávek
  • garantujeme dodávanou kvalitu
  • zajišťujeme komplexní logistiku pro veškeré parity dodání INCOTERMS 2010
  • zajišťujeme překládky na hranicích
  • ročně zobchodujeme do 650 tis. tun