Antracit | Metalimex

Energetické komodity

+420 602 286 549

Antracit

 • ve všech požadovaných sortimentech kvality a třídění
 • přímé smlouvy s producenty
 • dodávky pro odběratele z průmyslu: hutního, chemického, stavebního, potravinářského
 • dodávky organizujeme v rámci celé Evropy
 • zajišťujeme profinancování dodávek
 • garantujeme dodávanou kvalitu
 • zajišťujeme komplexní logistiku pro veškeré parity dodání INCOTERMS 2010
 • zajišťujeme překládky na hranicích
 • JIT dodávky z našich skladů
 • stálá zásoba vybraných druhů
 • vlastní třídění na našich skladech
 • ročně zobchodujeme do 200 tis. tun