Koksovatelné uhlí | Metalimex

Energetické komodity

+420 602 286 549

Koksovatelné uhlí

 • vysoce kvalitní koksovatelné uhlí pro výrobu vysokopecního koksu, slévárenského koksu a otopových koksů
 • přímé smlouvy s producenty v Americe, Austrálii a CIS států
 • dodávky pro koksovny organizujeme v rámci celé střední a východní Evropy a Ruska
 • zajišťujeme profinancování dodávek
 • zajišťujeme veškeré administrativní úkony
 • garantujeme dodávanou kvalitu
 • zajišťujeme komplexní logistiku pro veškeré parity dodání INCOTERMS 2010
 • dodávky organizujeme přes přístavy v Polsku, Ukrajině
 • zajišťujeme námořní dopravu
 • JIT dodávky z konsignačních skladů
 • ročně zobchodujeme do 1 mil. tun