Metalimex

Obchodní společnost METALIMEX a. s. se díky své tradici na trhu a hospodářským výsledkům řadí mezi nejvýznamnější obchodní společnosti ve středoevropském regionu.

Zaměřuje se především na obchod s:

  • barevnými kovy,
  • hliníkovými plechy, pásy, fóliemi a obaly na bázi hliníku a papíru,
  • pevnými palivy především pak koksovatelným uhlím, energetickým uhlím, tříděným uhlím, hnědým uhlím, lignitem, antracitem, a koksem,
  • černouhelným multiprachem,
  • polotovary z mědi a mosazi,
  • odpady mědi, mosazi, hliníku a oceli,
  • ocelovými výrobky,
  • železnou rudou,
  • ostatními komoditami.

Mateřskou společností METALIMEX a. s. je společnost MTX CZ, a.s., která je jediným akcionářem s podílem 100 % na základním kapitálu.

Součástí skupiny jsou rovněž výrobní závody - AL INVEST Břidličná, a.s., Coal Mill a.s., Měď Povrly a.s., OKK Koksovny, a.s. a společnost Amex Coal Sp. z o.o., které svou produkcí tvoří významný podíl portfólia nabídky produktů a služeb METALIMEX a. s. a SARDONA Finance AG.

Společnost je držitelem certifikátu systému řízení jakosti dle standardu evropské normy EN ISO 9001:2008, a to od firmy TÜV NORD CERT GmbH.

Opakovaně se řadí mezi nejvýznamnější firmy v České republice v rámci soutěže „100 nejvýznamnějších firem České republiky".

Společnost několikrát získala prestižní ratingové hodnocení "AAA" ČEKIA Stability Award a řadí se tak mezi nejstabilnější firmy v České republice.

 

Aktuálně

09. 12. 2014

Založení společnosti Amex Coal Sp. z o.o.

Společnost METALIMEX  a americká skupina AMCI, která je významným světovým hráčem v těžbě a obchodu se surovinami, založily dne 27. 8. 2014 společný podnik „Amex Coal Sp. z o.o."…

28. 11. 2014

Certifikát EN ISO 9001 : 2008

Dne 26. 11. 2014 spol. TÜV NORD CERT GmbH opětovně udělila spol. METALIMEX a. s. certifikaci pro systém managementu dle EN ISO 9001 : 2008