Energetické komodity - úvod | Metalimex

Energetické komodity

+420 602 286 549

Energetické komodity - úvod

Mezi naše významné obchodní činnosti patří trading s energetickými komoditami, zajišťování vstupů a výstupů dceřiné společnosti Czech Mill a.s. a poskytování služeb spojených s železniční přepravou komodit. Disponujeme vlastní výrobní jednotkou - OKK Koksovny, a.s., která vyrábí kompletní sortiment koksu pro slévárenství, hutní výrobu, speciální metalurgii a vytápění.

  • Dodávky surovin na klíč
  • Dlouhodobé zkušenosti v železniční přepravě

V rámci všech našich obchodů dále zajišťujeme:

  • Fixní ceny na jednotlivé dodávky, kvartální dodávky, roční dodávky
  • Obchody provádíme ve všech světových měnách
  • Odběratel si určí měnu pro platby
  • Odběratel nenese rizika vývoje kurzů
  • Nabízíme různé varianty platebních podmínek (L/C, splatnosti, splátkové kalendáře...)

Energetické komodity dodáváme do segmentů energetika, stavebnictví, potravinářský průmysl a papírenský průmysl.