Černouhelný multiprach - úvod | Metalimex

Černouhelný multiprach

+420 602 406 220

Černouhelný multiprach - úvod

Moderní energetický zdroj pro kotlová a procesní spalovací zařízení
Vysoce zušlechtěné jemnozrné palivo s vysokým aktivním povrchem se vyznačuje vynikající zápalností, reaktivitou a prvotřídním chováním při hoření. Černouhelný multiprach vyniká výbornou schopností tečení a fluidizace, což zajišťuje komfortní použití podobné kapalným nebo plynným palivům.
Černouhelný multiprach je moderním energetickým zdrojem pro kotlová a procesní spalovací zařízení. Jeho nespornou výhodou jsou úspory nákladů za energii při minimální investici. Technologie výroby je plně automatizovaná. Uhlí je pásovými dopravníky transportováno na stanici předemletí a následně je takto upravená frakce podrobena samotnému mletí a vysušování. Proces mletí je kapacitně nastaven až do 40 t/h.

  • Roční výrobní kapacita závodu je 180 000 tun
  • Vysoká jakost a průběžná kontrola kvality
  • Jistota časového harmonogramu dodávek
  • Individuální péče o zákazníky s dodávkami na klíč
  • Expedice do železničních vagónů nebo autocisteren