Úvod odpady barevných kovů | Metalimex

Odpady barevných kovů a oceli

+420 601 578 764

Úvod odpady barevných kovů

Nakupujeme celý sortiment odpadů barevných kovů od malých i velkých dodavatelů, které dále expedujeme do hutních podniků.

  • Nákupy pro vlastní hutě v ČR
  • Atraktivní výkupní ceny
  • Dlouhodobé dodavatelsko-odběratelské vztahy

Odpady barevných kovů dodáváme převážně do segmentu hutního průmyslu.