Hnědé uhlí/lignit | Metalimex

Energetické komodity

+420 602 286 549

Hnědé uhlí/lignit

  • ve všech požadovaných sortimentech kvality a třídění
  • přímé smlouvy s producenty
  • dodávky pro odběratele z průmyslu: energetického, teplárenského, chemického, papírenského, potravinářského
  • dodávky organizujeme v rámci celé střední a východní Evropy
  • zajišťujeme profinancování dodávek
  • zajišťujeme veškeré administrativní úkony pro přeshraniční dodávky
  • garantujeme dodávanou kvalitu
  • zajišťujeme komplexní logistiku pro veškeré parity dodání INCOTERMS 2010
  • ročně zobchodujeme do 500 tis. tun