Výroční zprávy ke stažení | Metalimex

O společnosti

+420 224 492 125

Výroční zprávy ke stažení

Výroční zpráva 2022

Vážení akcionáři, Vážení obchodní partneři,

společnost METALIMEX a. s. v roce 2022 splnila své cíle, a to nejen v oblasti tržeb,
ale i ziskovosti.

Výroční zpráva 2021

Vážení akcionáři, Vážení obchodní partneři,

společnost METALIMEX a. s. má ambice poskytovat konkurenční výhodu svým obchodním partnerům prostřednictvím vytváření synergických efektů v nákupu a prodeji s využitím unikátních znalostí trhu a zajištění komoditních a kurzových rizik.

Výroční zpráva 2020

Vážení akcionáři, Vážení obchodní partneři,

věříme, že posláním METALIMEX a. s., v rámci udržitelného podnikání a jeho postavení
v dodavatelském řetězci, je podporovat a zprostředkovávat požadavky konečného uživatele na výrobky a služby.

Výroční zpráva 2019

Vážení akcionáři, Vážení obchodní partneři,

společnost METALIMEX a. s. patří řadu let mezi nejvýznamnější obchodní společnosti v České republice. Dosaženými výsledky jak v oblasti tržeb, tak i hospodářského výsledku potvrdila i v roce 2019 své postavení na trhu.

Výroční zpráva 2018

Vážení akcionáři, Vážení obchodní partneři, 

obchodní společnost METALIMEX a. s. splnila a překročila v roce 2018 všechny rozhodující ukazatele, které jsou pro činnost obchodní společnosti charakteristické.

Výroční zpráva 2017

Vážení akcionáři, Vážení obchodní partneři,

docílené výsledky společnosti dokladují vysokou obchodní aktivitu na světových i tuzemských trzích a zároveň i profitabilitu obchodní činnosti.

Výroční zpráva 2016

Vážení akcionáři, Vážení obchodní partneři,

dosaženými výsledky jak v oblasti tržeb, tak i hospodářského výsledku společnost potvrdila, i v roce 2016, své postavení na trhu.

Výroční zpráva 2015

Vážení akcionáři, Vážení obchodní partneři,

obchodní společnost METALIMEX a. s. splnila v roce 2015 všechny rozhodující ukazatele, které jsou pro činnost obchodní společnosti charakteristické.

Výroční zpráva 2014

Vážení akcionáři, Vážení obchodní partneři,

docílené výsledky společnosti dokladují vysokou obchodní aktivitu společnosti
METALIMEX a. s. na světových i tuzemských trzích a zároveň i profitabilitu obchodní činnosti.

Výroční zpráva 2013

Vážení akcionáři, Vážení obchodní partneři,

docílené výsledky společnosti dokladují vysokou obchodní aktivitu na světových i tuzemských trzích a zároveň i profitabilitu obchodní činnosti.

Výroční zpráva 2012

Vážení akcionáři, Vážení obchodní partneři,

obchodní společnost METALIMEX a. s. splnila a překročila v roce 2012 všechny rozhodující ukazatele, které jsou pro činnost obchodní společnosti charakteristické.

Výroční zpráva 2011

Vážení akcionáři, Vážení obchodní partneři,

docílené výsledky společnosti dokladují vysokou obchodní aktivitu společnosti
METALIMEX a. s. na světových i tuzemských trzích a zároveň i profitabilitu obchodní činnosti.

Výroční zpráva 2010

Vážení akcionáři, Vážení obchodní partneři,

obchodní společnost METALIMEX a. s. Praha splnila a překročila v roce 2010 všechny rozhodující ukazatele, které jsou pro činnost obchodní společnosti charakterizující. Mohu konstatovat nejen splnění business plánu, ale také výrazné meziroční zlepšení ve srovnání r. 2010/2009.

Výroční zpráva 2009

Po vyloučení jednorázových vlivů na výsledky společnosti v roce 2008, se v roce 2009 podařilo udržet hospodaření společnosti v období ekonomické krize prakticky na stejné úrovni potřebné pro finanční a ekonomickou stabilitu společnosti.

Výroční zpráva 2008

Obchodní rok 2008 je charakterizován zhoršeným vývojem na kapitálových a komoditních trzích, zvláště ve 2. polovině roku 2008. Za této situace lze docílené výsledky hodnotit pozitivně, neboť stanovené cíle byly splněny.

Výroční zpráva 2007

V roce 2007 jsou poprvé výsledky METALIMEX a. s. bez vlivů obchodů s pevnými palivy, neboť prodej divize paliv realizovaný k 1. červnu 2006 výsledkově ovlivnil celkovou obchodní činnost společnosti a její hospodářské výsledky v roce 2006.