Výhody černouhelného multiprachu oproti hnědouhelnému | Metalimex

Černouhelný multiprach

+420 602 406 220

Výhody černouhelného multiprachu oproti hnědouhelnému

  • Úspory se pohybují v desítkách procent
  • Vyznačuje se cca o 30 % vyšší výhřevností
  • Má výrazně nižší obsah vody
  • Nižší náklady na přepravu/skladování v důsledku nízkého obsahu vody a vyšší výhřevnosti
  • Nižší emisní faktor jej staví do pozice leadera v množství spotřeby emisních povolenek
  • Nižší obsah síry
  • Nižší obsah prchavé hořlaviny – bezpečnější přeprava, manipulace a skladování
  • Nižší obsah popele ve vztahu k výhřevnosti
  • Vysoká stabilita procesu hoření