Personální politika | Metalimex

Kariéra

+420 224 492 222

Personální politika

Nábor zaměstnanců, péči o ně, jejich další vzdělávání a profesní růst ve společnosti METALIMEX má na starosti Personální útvar. Činnost útvaru je řízena ve smyslu interní „STRATEGIE LIDSKÝCH ZDROJŮ", jejíž realizace směřuje zajišťování a stabilizaci potřebného počtu kvalifikovaných, motivovaných a spokojených zaměstnanců dle aktuálních požadavků jednotlivých útvarů společnosti.

Personální útvar se snaží držet krok s dynamikou probíhajících i očekávaných změn, podporovat a rozvíjet týmovou práci a přispívat tím k úspěšnosti společnosti METALIMEX.